Φωτό: Γιάννης Μουκίδης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, νομικές βάσεις πληροφοριών και διαδικτυακές εφαρμογές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
3.Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ίδρυση του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.
4.Παροχή γνωμοδότησης για την έγκριση επέμβασης (ίδρυση πρόχειρου ποιμνιοστασίου) εντός δημόσιας εποικιστικής έκτασης από την κ. Γεωργία Ταμουρίδου στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Ολυμπιάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.
5.Έγκριση της υπ’ αριθμό 2/2016 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Αντιχασίων». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
6.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
7.Έγκριση απευθείας αγοράς ιδιωτικού ακινήτου για την ανέγερση οστεοφυλακίου της Τ.Κ. Πυθίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Χαλκίδης.
8.Έγκριση διενέργειας δενδροφύτευσης σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με διάθεση φυτών από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Χαλκίδης.
9.Ενημέρωση για τη δωρεά του Α. Κύρκου. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

Θέματα #Δημοτικό Συμβούλιο #Ελασσόνα #συνεδρίαση