ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

EIKONA

Ο Α.Σ. Ένωση Ελασσόνας  κάνει γνωστό ότι έχουν εκδοθεί οι τίτλοι προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Καλούνται όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διόρθωση της πράξης.
Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2016.
Τηλ.24930 23273

Add Comment