Επίκαιρες παρεμβάσεις Μ. Χαρακόπουλου στη Βουλή

Μάξιμος-Προαπαιτούμενα [800x600]

Πλήγμα στον τουρισμό η αδυναμία έγκαιρης χορήγησης βίζας από Προξενεία μας!
Φόβοι για κάμψη του τουριστικού ρεύματος από Ρωσία

«Η αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης των κατά τόπους Προξενικών μας Αρχών στα αιτήματα χορήγησης βίζας, όπως στη Ρωσία -μετά και την όξυνση των σχέσεων της Μόσχας με την ανταγωνίστρια στο τουριστικό μας προϊόν Τουρκία- συνεπάγεται σημαντικές απώλειες τουριστικών αφίξεων, που είναι ζωτικές για την ελληνική οικονομία», Τα παραπάνω σημειώνει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε από τον αναπληρωτή υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Νίκο Ξυδάκη σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε με συναδέλφους του.
Οι ερωτώντες βουλευτές ζητούσαν από το υπουργείο Εξωτερικών να πάρει τα αναγκαία μέτρα για την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης θεωρήσεων από τις Προξενικές Αρχές, κατά προτεραιότητα δε στις χώρες εκείνες που αποτελούν σημαντικές αγορές για τον Ελληνικό Τουρισμό. Από την απάντηση προκύπτει ότι τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται, χωρίς το αρμόδιο υπουργείο να έχει δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις, ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.
Ο αρμόδιος υπουργός στην απάντησή του αναφέρει πως «το VIS είναι ένα μεγάλο, ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διευκολύνει τους ελέγχους και τη χορήγηση θεωρήσεων από τις προξενικές Αρχές των κ/μ και τα συνοριακά σημεία εισόδου, βοηθά στην καταπολέμηση των καταχρήσεων (άγρα θεωρήσεων κλπ), προστατεύει τους ταξιδιώτες από ενδεχόμενη κλοπή της ταυτότητας τους, μέσω της χρήσης των βιομετρικών, όταν τρίτα άτομα επιχειρούν να ταξιδεύσουν με κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, και εν τέλει προσφέρει τη δυνατότητα να διευκολύνονται, έτι περαιτέρω, οι καλής πίστεως ταξιδιώτες».
Ωστόσο, παραδέχεται ότι «το VIS, ως ασφαλές πληροφοριακό σύστημα έχει πράγματι αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στη χρήση και εφαρμογή του. Είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση των θεωρήσεων και απαιτείται περισσότερο προσωπικό για τη διεκπεραίωση τους. Μολονότι η συγκυρία είναι δύσκολη, οι οικονομικοί πόροι περιορισμένοι και οι ελλείψεις σε προσωπικό κάθε άλλο παρά αμελητέες, το ΥΠΕΞ έχει αναλάβει σειρά δράσεων για να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικώς οι προξενικές μας Αρχές, όσον αφορά στη χορήγηση θεωρήσεων».
Ιδιαίτερα, για τη Ρωσία, ο κ. Ξυδάκης θεωρεί ότι «η σημαντική πτώση, η οποία σημειώθηκε στην αγορά της Ρωσίας το 2015, οφείλεται κυρίως στις κυρώσεις, στη μεγάλη πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου και στην πολιτική της ρωσικής κυβερνήσεως για ενίσχυση του εσωτερικού της τουρισμού. Η κρίση στην Κριμαία ήταν, επίσης, ένας βασικός λόγος ανάλογης συρρικνώσεως της ουκρανικής αγοράς». Αντιθέτως, αναφέρει ότι «παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα, την Ινδία, την Αρμενία, τη Γεωργία και άλλες χώρες», χωρίς όμως να παραθέτει συγκριτικά στοιχεία.

Το Κράτος νίπτει τας χείρας του για τις Παιδικές Χαρές!

«Το κράτος δεν μπορεί να επιφυλάσσει για τον εαυτό του ρόλο Ποντίου Πιλάτου που νίπτει τας χείρας του αποποιούμενο τις ευθύνες» τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μπαλάφα, σε ερώτηση που είχε καταθέσει με συναδέλφους του σχετικά με την ασφάλεια των παιδικών χαρών.
Ο αρμόδιος υφυπουργός σημειώνει στην απάντησή του ότι «σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται της ευθύνης του, με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι ο χώρος προσφέρεται μόνο για αναψυχή ή ότι η χρήση της παιδικής χαράς γίνεται υπ’ ευθύνη των γονέων ή συνοδών των ανηλίκων».
Επίσης, ο κ. Μπαλάφας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου συνάντησε πολλά εμπόδια, κυρίως λόγω του ότι επιχείρησε να εισαγάγει νέες διαδικασίες σε υφιστάμενες παιδικές χαρές, αλλά και λόγω της ιδιαίτερα επαχθούς οικονομικής συγκυρίας που μεσολάβησε αυτή την πενταετία, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των παιδικών χαρών της χώρας να μην τηρεί τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους».
Και συνεχίζει ότι «κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι παιδικές χαρές των Ο.Τ.Α. πρέπει να ελεγχθούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν το ‘‘ειδικό σήμα’’ για την καταλληλότητα λειτουργίας τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση συγκροτεί τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών για την αξιολόγηση λειτουργίας των παιδικών χαρών. Εν συνεχεία, η οικεία Επιτροπή αφού ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου που της έχει υποβληθεί από τον οικείο Δήμο, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως επιτόπια αυτοψία, χορηγεί σε μια παιδική χαρά τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας, το οποίο της παρέχει το Υπουργείο, κατόπιν αιτήματος της. Επισημαίνεται δε ότι οι εν λόγω Επιτροπές έχουν συγκροτηθεί από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λειτουργούν σχεδόν για το σύνολο της χώρας».
Τέλος, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των σφραγισμένων ή απο-ξηλωμένων παιδικών χαρών, καθώς και την ενίσχυση των δήμων και των περιφερειών στην προσπάθεια προσαρμογής των παιδικών τους χαρών στις προαναφερθείσες διατάξεις, ο αρμόδιος υφυπουργός δεν αναφέρει κάποιο ποσό αλλά περιορίζεται στα 58.609.960 ευρώ, που έλαβαν οι Δήμοι για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.), για το έτος 2015 και μέχρι σήμερα, και όπου περιλαμβάνονται και δράσεις για τις παιδικές χαρές.

Τι θα γίνει με τα εφάπαξ που εκκρεμούν από το 2013;
Χιλιάδες νέοι ζουν με τις συντάξεις των γονιών τους!

«Πότε θα ανακοινωθεί ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ και ποιο το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από το αρμόδιο ταμείο -ειδικά για όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από το Σεπτέμβριο του 2013 και μετά- ποιος είναι ο σχεδιασμός για το ύψος του, καθώς, επίσης, αν θα υπάρξουν μειώσεις και ποιους θα αφορούν» ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με ερώτησή του στον υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.
Ο Θεσσαλός πολιτικός, που υπήρξε αποδέκτης διαμαρτυριών πολλών ενδιαφερομένων, αναφέρει ότι «οι συνταξιούχοι του δημοσίου είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην καταβολή του εφάπαξ. Ειδικότερα, όσοι αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τον Σεπτέμβριο του 2013, δεν έχουν πληρωθεί το εφάπαξ τους, σε αντίθεση με αυτούς που αποχώρησαν έως τον Αύγουστο του 2013. Επιπλέον, από το καλοκαίρι υπάρχει εκκρεμότητα για τον υπολογισμό του εφάπαξ με νέο μαθηματικό τύπο».
Όπως τονίζει ο κ. Χαρακόπουλος «σχεδόν έξι μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων παραπέμπει σε απόφαση του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να “ξεπαγώσει” το θέμα. Πολλά, επίσης είναι τα ερωτήματα σχετικά με το αν θα γίνουν νέες περικοπές στο ύψος των απολαβών, ενώ οι εν λόγω συνταξιούχοι τονίζουν ότι θα είναι εξαιρετικά άδικο αν, εκτός της καθυστέρησης, υποστούν και μείωση».
Ο πρώην υπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί «επειδή το εφάπαξ βοήθημα αποτελεί επιστροφή μέρους των εισφορών που παρακρατήθηκαν από τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, η δε έγκαιρη καταβολή του στη σημερινή οικονομική κατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, καθώς πολλοί, ειδικά νέοι και άνεργοι συμπολίτες μας, ζουν με τις απολαβές των συνταξιούχων γονέων τους».

Κινδυνεύει η αγροτική γη να ξεπουληθεί σε κοράκια-“distress funds”
Οι αγρότες τα μεγάλα θύματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ!

«Είναι φανερό ότι ο αγροτικός κόσμος έχει καταστεί το μεγάλο θύμα της ανευθυνότητας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Μετά την φοροκαταιγίδα, τις κατασχέσεις επιδοτήσεων, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, τώρα κινδυνεύουν άμεσα οι αγροτικές περιουσίες να περάσουν στα χέρια των κερδοσκόπων που θα πάρουν στα χέρια τους τα υποθηκευμένα “κόκκινα” αγροτικά δάνεια. Κάθε αργοπορία στη διευθέτηση του προβλήματος μπορεί να σημάνει την απώλεια της περιουσίας χιλιάδων αγροτών!». Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή ερώτηση για τον κίνδυνο ξεπουλήματος αγροτικής γης σε επιθετικά αμοιβαία κεφάλαια (distress funds). Την ερώτηση, με πρωτοβουλία του βουλευτή Τρικάλων κ. Κώστα Σκρέκα, συνυπογράφουν 34 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο έτερος βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ κ. Χρήστος Κέλλας.
Η ερώτηση που απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Σταθάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου αναφέρει ότι «μέσα στον φορολογικό καταιγισμό για τα αγροτικά εισοδήματα, με το Νομοσχέδιο “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων” που κατέθεσε και ψήφισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ στις 15.12.2015 – για άλλη μια φορά – δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας και ξαφνικού θανάτου για τον μέσο Έλληνα Αγρότη, που προκειμένου να πάρει δάνειο από κάποια Τράπεζα υποθήκευσε την ιδιοκτησία του σε αγροτική γη. Αν αναλογιστεί κανείς πως περισσότερα από τα μισά αγροτικά δάνεια είναι “κοκκινισμένα” και έχουν χορηγηθεί με εγγύηση τα προς καλλιέργεια χωράφια, είναι σαφές πως, αν ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση το Άρθρο 3 παρ. 9 του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου, η ελληνική αγροτική γη δίνεται βορά σε ξένα -επιθετικά- επενδυτικά σχήματα, δίχως δυνατότητα άμυνας».
Η ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνει ότι «είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί το Κοινωνικό Πρόσωπο του Κράτους για όλες τις κοινωνικές ομάδες ισότιμα και είναι επιτακτικό να διασφαλιστεί η εθνική ιδιοκτησία και η κυριότητα της Ελληνικής γης για τον πρωτογενή τομέα, παράγοντας ελληνικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς και δημιουργώντας υπεραξίες προϊόντων και χρήσεων γης».
Οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν:
α. Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα και αν θα υπάρξει ειδική μέριμνα με νομοθετική πρωτοβουλία ή με συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για τα ενυπόθηκα με γεωργικές εκτάσεις δάνεια των αγροτών.
β. Αν θα εξεταστεί η δυνατότητα γρήγορης και ευέλικτης εκ νέου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων Τραπεζικών οφειλών των αγροτών.
γ. Τί προτίθενται να κάνουν ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή των γεωργικών εκτάσεων σε ελληνικά χέρια και να μην εισέλθουν τα ξένα -επιθετικά- επενδυτικά σχήματα που ο κ. Τσίπρας αποκαλούσε «κοράκια των αγορών» και στον πρωτογενή τομέα.
δ. Επί ποιας βάσης και σχεδίου γίνεται ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα και αν έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες και ποια τα πορίσματά τους.

Οι αγρότες θα αναμένουν με απλωμένη παλάμη τα λεφτά τους!
Τι απαντά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Οι απαντήσεις που αποπειράται να δώσει ο αρμόδιος υπουργός αποδεικνύουν ότι οι αγρότες θα μείνουν για καιρό με την παλάμη απλωμένη, καθώς οι πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ χαρακτηρίζονται από απόλυτη ασυνέπεια λόγων και έργων αλλά και διέπονται από αρνητική διάθεση έναντι του αγροτικού κόσμου, παρά το μεγάλο ποσοστό των αγροτών που τους στήριξαν στις εκλογές. Και δυστυχώς, τα χειρότερα έπονται!». Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου σε ερώτησή του για τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, τις εκκρεμότητες πληρωμών από προηγούμενα έτη και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου.
Στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου αναφέρει ότι «η διαδικασία ορισμού της οριστικής αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων δεν συσχετίζεται στους κανονισμούς με τη διενέργεια των πληρωμών της βασικής ενίσχυσης, καθώς ο καθορισμός και η κοινοποίηση των οριστικών δικαιωμάτων επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή από την ημερομηνία έναρξης διενέργειας της πληρωμής. Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ανακοίνωση στους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης του τίτλου προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και με την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, κατέβαλε στις αρχές Δεκεμβρίου το 90% της βασικής ενίσχυσης σε όλους τους δικαιούχους, τηρώντας απαρέγκλιτα την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία».

Σχετικά με τις εκκρεμότητες πληρωμών σημειώνονται τα εξής:
«• Μέτρο 211-212 (Εξισωτική αποζημίωση)
Η εκκαθάριση της εξισωτικής αποζημίωσης του έτους 2013 έχει ήδη ολοκληρωθεί και καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του έτους 2014. Θα ακολουθήσουν οι συμπληρωματικές πληρωμές που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2015 και οι οποίες προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της ενίσχυσης για το μέτρο 211-212 του ΠΑΑ 2007-2013 μετά το αίτημα των αρχών της χώρας για επανακαθορισμό των επιλέξιμων βοσκοτόπων του Πυλώνα II και διαφοροποίηση τους από τους αντίστοιχους του Πυλώνα I.
Η προκαταβολή του έτους 2014 έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους το Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η εκκαθάριση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2015 στη βάση των προαναφερθέντων επανυπολογισμών των ποσών των ενισχύσεων με τα νέα δεδομένα για τις εκτάσεις των επιλέξιμων βοσκοτόπων του Πυλώνα II.
• Μέτρο 214 (δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία)
Έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων σε όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χώρας. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι πληρωμές του έτους 2013 και να έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές του έτους 2014 για τις ΠΕ στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
• Μέτρο 214 (δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία)
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία πραγματοποίησης των πληρωμών του έτους εφαρμογής 2012 και οι πληρωμές θα αρχίσουν να καταβάλλονται εντός Νοεμβρίου του 2015».
Όσον αφορά στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου σημειώνεται ότι «Σύμφωνα με το υπ. αριθ. ΔΗΛΕΔ Γ 0017817 ΕΞ2014/14-05-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, υπολογίστηκε η Α’ δόση πληρωμής για το έτος 2014 σε 384.224 παραγωγούς, με συνολικό ποσό πληρωμής 52.233.633,546, το οποίο κατεβλήθη εντός του Μαΐου 2014. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η 2η δόση πληρωμής για το έτος 2014 σε 148.827 παραγωγούς, με συνολικό ποσό πληρωμής 20.242.744,33€, το οποίο κατεβλήθη εντός του Ιανουαρίου 2015».
Σχετικά με τον καθορισμό των βοσκοτόπων αναφέρεται ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ψήφισε το Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α) ‘‘Βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας και άλλες διατάξεις’’, στον οποίο προβλέπεται η κατάρτιση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, καθώς και η χαρτογράφηση και η οριοθέτηση των εκτάσεων. Ο νόμος για τις βοσκήσιμες γαίες δίνει οριστική λύση στο θέμα του καθορισμού των βοσκοτόπων, στοχεύοντας στην ορθολογική χρήση, αξιοποίηση και βελτίωση των εκτάσεων αυτών και απαλλάσσει τη χώρα μας από μελλοντικές δημοσιονομικές διορθώσεις. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο ή την ελληνική Νομοθεσία η σύνδεση της ενιαίας ενίσχυσης με την εκπόνηση και υλοποίηση των προσωρινών ή των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ πιστή στη «γραμμή Ρεπούση»
Εκτός εξετάσεων το κεφάλαιο για τους Έλληνες του Πόντου

«Η επιμονή του κ. Φίλη να απαλειφθεί το κεφάλαιο για τον “Παρευξείνιο Ελληνισμό κατά τον 19ο και 20ο αιώνα” από την εξεταστέα ύλη της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, ώστε οι μαθητές να μην μαθαίνουν για τη γενοκτονία των Ποντίων και εν γένει των Χριστιανών της Ανατολής δεν προκαλεί πλέον καμία εντύπωση. Η τοποθέτηση του κ. Λιάκου, ως επικεφαλής της επιτροπής για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, που μεταξύ άλλων αναφέρει ως “τζιχαντιστές” τους “μακεδονομάχους”, και οι δηλώσεις της αν. υπουργού κ. Αναγνωστοπούλου, ότι από τα ιστορικά βιβλία πρέπει να απαλειφθούν οι εθνικές αναφορές, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, πιστή στη “γραμμή Ρεπούση”, έχει βάλει στόχο να “αλλάξει τα φώτα” και στην Ιστορία μας».
Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την αρνητική απάντηση του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη στην επαναφορά στην εξεταστέα ύλη του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου του σχετικού κεφαλαίου για τον Παρευξείνιο Ελληνισμό.
Η «απάντηση» του κ. Φίλη στην αναφορά που είχε καταθέσει στη βουλή ο κ. Χαρακόπουλος είναι η εξής:
«Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής Χαρακόπουλος σχετικά με αίτημα της εν λόγω Επιτροπής, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 καθορίζεται με την με αρ. 96080/Δ2/17-6-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1186)».
Στην αναφορά του, ο μικρασιατικής καταγωγής βουλευτής, είχε επισυνάψει ανάλογο αίτημα της «Επιτροπής Ποντιακών Μελετών», τα μέλη της οποίας σημείωναν ότι αδυνατούσαν να κατανοήσουν την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, καθώς το σχετικό κεφάλαιο της Ιστορίας «διδασκόταν και εξεταζόταν στο πλαίσιο της προτεινόμενης ύλης μέχρι το σχολικό έτος 2014-2015. Το παράδοξο, μάλιστα, είναι πως ο αρμόδιος φορέας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής, κατέθεσε διαφορετική άποψη και, επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη ενότητα αντικαταστάθηκε στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη με τα κεφάλαια “Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση” και “Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19° αιώνα”, τριάντα σελίδων και πλέον, παρά το γεγονός ότι δηλώνεται επιδίωξη μείωσης της ύλης». Και κατέληγε πως η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, όπως και όλοι οι ποντιακοί φορείς, σε παγκόσμιο επίπεδο, ζητούν την «άμεση επανένταξη του συγκεκριμένου κεφαλαίου στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, ώστε η Ιστορία του Έθνους μας να διδάσκεται αμερόληπτα και αντικειμενικά».

Add Comment