ΦΩΤΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ [31]

Μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση του πρώην δημάρχου Ελασσόνας κ. Πασχόπουλου σας παραθέτουμε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του δήμου Ελασσόνας με ημερομηνία 31-08-2014, την ημέρα παράδοσης δηλαδή της προηγούμενης δημοτικής αρχής:

ΕΣΟΔΑ

1.987.725 ΣΑΤΑ
1.068.094 Τακτικά Έσοδα
1.986.852 Απαιτήσεις Δήμου από τρίτους
201.195 Απαιτήσεις Δήμου από ΔΕΥΑΕΛ

ΣΥΝΟΛΟ 5.243.866

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.238.959 Υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους
52.333 Συμβασιοποιημένες και μη τιμολογημένες δαπάνες
1.001,673 Υποχρεώσεις του Δήμου προς ΔΕΗ
2.809.545 Υποχρεώσεις του Δήμου για δάνεια
1.884.543 Υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους (αγωγές)
190.380 Προμήθειες που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί
718.786 Υποχρεώσεις προς τρίτους για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια

ΣΥΝΟΛΟ 8.896.219

Από την απλή αφαίρεση έσοδα – υποχρεώσεις προκύπτει ένα έλλειμμα της τάξης των 3.661,352. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί και το 1.986. 852, το ποσό δηλαδή των απαιτήσεων του δήμου από τρίτους για το οποίο κανείς δεν γνωρίζει αν, και σε τι ύψος, θα εισπραχθεί.

Τα παραπάνω στοιχεία μας προσκόμισαν οι υπηρεσίες του Δήμου Ελασσόνας με τις οποίες συνεργάστηκε και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δυστυχώς για τον κ. Πασχόπουλο, και πολύ περισσότερο για τους δημότες της Ελασσόνας, τα νούμερα δεν είναι λόγια που με περισσή ευκολία γράφονται για να καλύψουν το έλλειμμα που παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.