Ευαγγέλου: Η Ελασσόνα «παρούσα» στα ανώτερα αυτοδιοικητικά όργανα

ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ευαγγέλου Νίκος 600

Στην επιτροπή Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας καθώς και στην επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο ανώτερο δηλαδή αυτοδιοικητικό όργανο της χώρας, θα συμμετέχει ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, σύμφωνα με απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του σχετικού ορισμού ο κ. Ευαγγέλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο δήμος Ελασσόνας θα είναι παρών σε όλες τις αυτοδιοικητικές εξελίξεις της χώρας και στην παραγωγή πολιτικής από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, με στόχο αφενός την προώθηση των συμφερόντων της περιοχής, αφετέρου την συλλογική προσπάθεια ώστε η χώρα μας να εκσυγχρονιστεί και να ξεπεράσει το συντομότερο δυνατόν την οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια».

Add Comment