Ανακοίνωση του Ομαδικού Αμπελώνα Τσαριτσάνης για ανενεργές μερίδες κληρονόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΣΟΚ ΜΕΛΟΥΝΑ

Από το Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης- Στεφανοβούνου- Αετοράχης «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ:
Προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα σχετικά με τις ανενεργές μερίδες μελών του Συνεταιρισμού, οι κληρονόμοι των θανόντων μελών του μπορούν να εγγραφούν στη θέση τους μέλη του Συνεταιρισμού, έως τις 20.12.2014, ημέρα Σάββατο.

Για το σκοπό αυτό μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του ΑΣΟΚ, Κλέαρχο Μουλτσιά, προσκομίζοντας τα εξής:
1.Αίτηση εγγραφής
2.Αποδοχή κληρονομιάς με το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

* Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν:
1.Αίτηση εγγραφής.
2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων.
3.Ληξιαρχική πράξη θανάτου, του θανόντος μέλους του Συνεταιρισμού.
4.Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης,
α. από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας αν ο θάνατος είναι μετά τις 1.3.2013.
β. αν ο θάνατος είναι πριν τις 1.3.2013, απαιτούνται δύο πιστοποιητικά τόσο από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας όσο και από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Λάρισας (4ος όροφος). Για την χορήγηση του/των πιστοποιητικών οι γραμματείες των δικαστηρίων ζητούν αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
5.Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών από το Δήμο.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ

Add Comment