Διώτη: Συνταγογράφηση φαρμάκων στα ΚΑΠΗ της Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό
-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

18.05.2011

ΘΕΜΑ: Συνταγογράφηση φαρμάκων στα ΚΑΠΗ της Λάρισας

Μεγάλη ταλαιπωρία στους ηλικιωμένους και υπερήλικες χρήστες των υπηρεσιών των 17 στεκιών των 5 Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Λαρισαίων έχει προκαλέσει η πλήρης διακοπή του δικαιώματος συνταγογράφησης των φαρμάκων τους στα ΚΑΠΗ, απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της προσπάθειας των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να «πατάξουν» την υπερσυνταγογράφηση.
Μολονότι, με την υπ. αριθμ. Φ.90022/4619/796-11.02.2011 απάντησή του προς την Ελληνική Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός επισημαίνει ότι «η εξυπηρέτηση των ΚΑΠΗ θα γίνεται: 1. Με τη μετάβαση ιατρού του Ιδρύματος από την οικεία Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Από ιατρούς του Ιδρύματος που απασχολούνται και στα ΚΑΠΗ», το εν λόγω σύστημα παρουσιάζει μεγάλες αρρυθμίες στο Δήμο Λάρισας.
Λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Λάρισας, δεν υφίσταται η δυνατότητα μετάβασης ιατρού σε όλα τα στέκια ενώ δεν υπάρχουν ιατροί σε αυτά, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να πρέπει να στήνονται επί ώρες σε ουρές στη ΝΜΥ Λάρισας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να γράψουν τα φάρμακά τους.
Οι δε ελάχιστοι εναπομείναντες παθολόγοι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λάρισας είναι ελάχιστοι και ήδη αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των ασθενών, πολύ δε περισσότερο τους συνταξιούχους που απλά θέλουν να ανανεώσουν τις συνταγές τους.
Επειδή είναι άδικο για τους ηλικιωμένους να ταλαιπωρούνται αναίτια, εξαιτίας της προσπάθειας των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καταπολεμήσουν, προσχηματικά τελικά, την υπερσυνταγογράφηση.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Θα στελεχώσει με το απαραίτητο ιατρικό δυναμικό την ΝΜΥ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λάρισας, ώστε να εξυπηρετούνται και από τα ΚΑΠΗ οι ηλικιωμένοι, ως προς τη συνταγογράφηση;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη

Add Comment