Αιτήσεις εκπαιδευτών για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

diavioumathisi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών Κ.Δ.Β.Μ. για τα Προγράμματα Τοπικής και Εθνικής Εμβέλειας (660/6/41612/16.07.2014) έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο παρακάτω link

http://www.inedivim.gr/index.php/prokirixeis/559-2014-07-17-13-20-55

Παρακαλούμε να συμβάλλετε στη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης στους υπεύθυνους του Δήμου σας καθώς και να μεριμνήσετε ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ειδικότερα όσοι ειδικεύονται στα τοπικά προγράμματα που ενδιαφέρουν το Δήμο σας”

Add Comment