Επιμορφωτική ημερίδα του ΚΠΕ Ελασσόνας – Κισσάβου

διαχείριση αστικών αποβλήτωνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα διά βίου μάθησης ενηλίκων

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σε συνεργασία με το «Πολιτιστικό Προξενείο» και το «Δίκτυο Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό», θα οργανώσει επιμορφωτική ημερίδα ενηλίκων με θέμα «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».
Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία το πρόγραμμα επιδιώκει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα μη αειφόρων διαχειριστικών πρακτικών των αστικών αποβλήτων. Το περιεχόμενο της ημερίδας αναφέρεται σε θέματα, όπως διαχείριση των αστικών αποβλήτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος κ.ά. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 (ώρες 17.00 – 20.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@thess.pde.sch.gr) είτε με φαξ (24930-29570) έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Σπύρος Αναγνωστάκης

Add Comment