Προσλήψεις με 8μηνες συμβάσεις στο Δήμο Ελασσόνας

υπηρεσία_καθαριότηταςΟ Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ειδικότητας οδηγών και εργατών καθαριότητας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Add Comment