Ελεύθερες αγορές και ελεύθεροι άνθρωποι

Σκληρές και άδικες οι αλλαγές («μεταρρυθμίσεις» κατά τους νεοφιλελεύθερους) που συμβαίνουν στην κοινωνία μας την τελευταία περίοδο. Οι αρχές του νεοφιλελευθερισμού των παιδιών της Σχολής του Σικάγου εφαρμόζονται τώρα και…