Επιμελητήριο: Υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιεύσουν τη δήλωση εισοδήματος

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ…