Εκλέχτηκαν οι πρόεδροι και τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ελασσόνας

Στην Ελασσόνα χθες 9/9/2019 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών Α΄ και Β΄ Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας διοικούνται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη των οποίων ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

Η αρμοδιότητα των σχολικών επιτροπών του Δήμου είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Μετά τον ορισμό των μελών ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή των προέδρων και αντιπροέδρων των επιτροπών, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 21 ψήφων σε σύνολο 34 παρόντων μελών.

Ποιοι είναι οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη των επιτροπών

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας παρουσιάζεται παρακάτω:

Πρόεδρος: Θεοδωράκη Ευαγγελία (Εύη)

Αντιπρόεδρος: Γεροφωκάς Αθανάσιος

Τακτικά Μέλη: Δραγατσίκης Ιωάννης, Καζάκης Γεώργιος, Ζηρδέλη Αικατερίνη, Γιαννούλας Γεώργιος, Λιάκος Νικόλαος, Καραναστάσης Βασίλειος, από τους διευθυντές σχολικών μονάδων: Μητσιμπόνα Μαίρη, Χατζηαυγέρη Ειρήνη, Ζούκη Χάιδω, Μπουζούκης Δημήτριος, Βαρσάμης Αλέξανδρος, Αλεξίου Λαμπρινή, ως εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων ο Πάσχος Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη :Ρόκκου Αικατερίνη, Πασχόπουλος Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Γεωργιόπουλος Αθανάσιος, Μουτζίκου Βάϊα, Ζαννιάς Αχιλλέας,Νούσιας Χαρίλαος, από τους διευθυντές σχολικών μονάδων: Τσενικίδου Αναστασία, Αποστολάρας Σπυρίδων, Μεταξιώτης Νικόλαος, Καραμπούλας Σπυρίδων, Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, Νταγιάκης Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων η Τσιτσιμπή Γεωργία

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας παρουσιάζεται παρακάτω:

Πρόεδρος: Τσούρης Κίμων

Αντιπρόεδρος: Κεχαγιάς Ιωάννης

Τακτικά Μέλη: Τζιουμακλής Ιπποκράτης, Καφανέλης Προκόπιος, Τσουκαρέλας Νικόλαος, Γκατζιούρας Αναστάσιος, Μπόλη Ευαγγελία, Πακάκη Στυλιανή, από τους διευθυντές σχολικών μονάδων: Γκουντούρας Χαρίσιος, Ντίνα Τσιμπόλη Βασιλική, Πούρικας Χρήστος, Δημοβέλης Πέτρος, Ταουσάνης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων η Ταζέ Ελένη

Αναπληρωματικά Μέλη : Δραγατσίκης Ιωάννης, Νίκου Χρυσοβαλάντου, Γεροφωκάς Αθανάσιος, Ψωμιάδης Ευστάθιος, Παναγιώτου Ευάγγελος, Καρανταλή-Τσιάρα Μαρία, Μπακομιχάλη Μαρία, Καραμούλας Στυλιανός, από τους διευθυντές σχολικών μονάδων: Διβράμης Ανδρέας, Κουτσιάη Γεωργία, Φανίκος Αστέριος, Κουκούλης Γεώργιος, Παναγιώτου Νικόλαος, ως εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων η Μωυσίδου Αλεξάνδρα