ΣΩΜΑΤΕΙΟΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γ.Σ.
Η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου Ιδιωτικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ελασσόνας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός δράσης και οικονομικός απολογισμός της προσωρινής διοίκησης του σωματείου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 411/02.10.2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
2. Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για την εκλογή νέας τακτικής διοίκησης (Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής) του σωματείου.
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ., στον ίδιο χώρο και σε περίπτωση μη απαρτίας τρίτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 ομοίως- ώρα 12.00 π.μ., στον ίδιο χώρο
Καταθέσεις ψηφοδελτίων θα γίνουν δεκτές το αργότερο μέχρι τις 25.01.2019ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ελασσόνα, 10.01.2019
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Θέματα #συνέλευση #σωματείο