ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5
Απόδοση
Των παραχωρηθέντων αγρών στον ΑΣΟΚ ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατά το χρόνο που μου προτάθηκε να αναλάβω εκκαθαριστής του συνεταιρισμού όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είχα στην διάθεσή μου για τον συνεταιρισμό, ως προς την δυσκολία, σχημάτιζαν την εικόνα μιας υπόθεσης δύσκολης και με πολλές ιδιαιτερότητες Ανταποκρίθηκα σ’ αυτή την ιδιαίτερη επαγγελματική πρόκληση και ανέλαβα εκκαθαριστής στις 7.5.2017, σύμφωνα και με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων, η οποία δημοσιεύθηκε στις κατά Νόμο προβλεπόμενες υπηρεσίες
Στην πορεία οι αρχικές εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν καθώς αποδείχθηκε ότι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην εκκαθάριση, είναι περισσότερο περίπλοκα και δυσεπίλυτα απ’ όσο αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Στις συναντήσεις που είχα με μέλη του Συνεταιρισμού είχα την ευκαιρία να ενημερώνω σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εξεύρεση λύσεων ειδικά με το θέμα της απόδοσης στους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που παραχωρήθηκαν για την δημιουργία του ενιαίου αγροκτήματος, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας της εκκαθάρισης.
Επειδή διαπιστώθηκε ότι, η περιπλοκότητα του θέματος αυτού δημιουργούσε και δημιουργεί παρανοήσεις και διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας, εκθέτω συνοπτικά μέρος των θεμάτων που σχετίζονται με την απόδοση των αγροτεμαχίων στους ιδιοκτήτες.
Όπως είναι γνωστό όλη η έκταση του αγροκτήματος δημιουργήθηκε από την εισφορά με τη θέλησή των (παραχώρηση της χρήσης για κοινή καλλιέργεια) των αγρών που κατείχαν τα μέλη του Συνεταιρισμού κατά την ημερομηνία σύστασής του. Οι αγροί αυτοί αποτυπώνονται στους χάρτες των ετών 1972-1973.
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ , ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ.
Με την εξέλιξη της ομαδικής καλλιέργειας το αγρόκτημα ενοποιήθηκε με τεχνικά έργα και υποδομές. Κτηριακές εγκαταστάσεις, δρόμοι, γεωτρήσεις, αρδευτικό δίκτυο, αποστραγγιστικοί χάνδακες και περιφράξεις, γεγονός που άλλαξε πλήρως την εικόνα της συνολικής έκτασης.
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ.
Πλέον, βρισκόμαστε στο στάδιο της εκκαθάρισης όπου ως εκκαθαριστής υποχρεούμαι να αποδώσω στους σημερινούς ιδιοκτήτες την έκταση που παραχωρήθηκε κατά χρήση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (έτος 1972-1973).
Πώς όμως θα υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση;
Από πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται απλό, στην πράξη όμως είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να επιλυθούν ταυτόχρονα μια σειρά ζητήματα που καταγράφονται παρακάτω:
1. Πρώτον θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιος έχει τί; Στα αρχεία του συνεταιρισμού δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι είναι σήμερα οι ιδιοκτήτες και ποια η ιδιοκτησία τους προσδιορισμένη επί χάρτου κατά θέση και όρια και μάλιστα με τις σημερινές απαιτήσεις του δημοσίου και της τεχνολογικής εξέλιξης. Ζητήθηκε λοιπόν να προσκομίσει ο κάθε ιδιοκτήτης, τίτλους κυριότητας, τοπογραφικό, δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις στο κτηματολόγιο και πρόσθετα να αποδείξει την ιδιότητά του σήμερα ότι, είναι αγρότης.

Γιατί έγινε αυτό?

Έγινε για δύο λόγους :
α) Για να προσδιοριστούν τα τεχνικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας ( εμβαδόν, όρια, κλπ), και
β) Να δημιουργηθεί σήμερα νέο μητρώο ιδιοκτησιών που θ΄ απεικονίζει τους σημερινούς ιδιοκτήτες.

Χωρίς την προσκόμιση αυτών των στοιχείων είναι αδύνατος ο εντοπισμός του κάθε αγροτεμαχίου το οποίο εισφέρθηκε κατά χρήση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΕΚΤΑΣΗ, ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΠ),ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1928, 1929,1930,1963 ΕΩΣ 1972,1973.

Βρίσκεται σε φάση εξέλιξης εργασίας, η αποτύπωση των αλλαγών, που έχουν γίνει από τα έτη 1972-1973 μέχρι και σήμερα.

Αναμένεται η προσκόμιση από τους ιδιοκτήτες, η συγκέντρωση όλων των στοιχείων ιδιοκτησίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων με τα εισφερθέντα κατά τη σύσταση του συνεταιρισμού, που αποτυπώνονται στους χάρτες των ετών 1972-1973.
Σε αυτούς έχουν αποτυπωθεί και οι εκτάσεις όπου έχουν δημιουργηθεί κτίρια, γεωτρήσεις, συστήματα άρδευσης, αντλιοστάσια, αντιοχαλαζιακες εγκαταστάσεις κ.α. (κτίρια, γεωτρήσεις, συστήματα άρδευσης και άλλα).

ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.

2. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω αναφερθέντα και την καλύτερη κατανόηση αυτών, στο ενιαίο όμως αγρόκτημα, δημιουργήθηκαν από τον συνεταιρισμό σοβαρές υποδομές. Κάποιες από αυτές αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του συνεταιρισμού, που είναι το αντικείμενο της εκκαθάρισης, και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τέτοια. Δηλαδή να προστατευθούν ως περιουσιακό στοιχείο του συνεταιρισμού που μετά το πέρας της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν 4384/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4492/2017,ΦΕΚ 156Α) ο Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ) θα διαθέσει ως καθαρό υπόλοιπο του ενεργητικού σε άλλον αγροτικό συνεταιρισμό ή για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΤΕΙ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ (ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ) ΔΕΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΙΑΓΕ Α.Ε.

ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ;

3. Ήδη ο συνεταιρισμός έχει προβεί σε δήλωση αυτών των δικαιωμάτων του (πλήρους κυριότητας επί των κτιριακών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων ,κλπ) στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

Αυτό μπορεί να λυθεί σήμερα;

Τη λύση μπορεί να την δώσει ο εκκαθαριστής;

Είναι εύκολο;

4. Ορισμένοι συνεταιριστές απαιτούν «εδώ και τώρα» την απόδοση των αγροτεμαχίων που διατείνονται ότι δικαιούνται.
Η αξίωσή τους όμως είναι ανεδαφική να πραγματοποιηθεί σήμερα.
Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του συνόλου των ιδιοκτησιών, ούτε ταυτοποίηση με τα εισφερθέντα κατά την σύσταση του συνεταιρισμού, στην σημερινή πραγματικότητα. Οι περισσότεροι συνεταιριστές αδυνατούν να εντοπίσουν στους χάρτες των 1972-1973 το κτήμα τους. Άλλοι το τοποθετούν αυθαίρετα.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ, ΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΩ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ 1972-1973 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης για το σύνολο των ιδιοκτησιών.

5. Σε μερικούς συνεταιριστές έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση, ότι με τη διαδικασία απόδοσης των παραχωρηθέντων αγροκτημάτων θα πραγματοποιηθεί άτυπος αναδασμός.
Δηλαδή θα αποδοθούν τα αγροκτήματα με αγροτικούς δρόμους πρόσβασης και θα αναγνωρισθούν επί των παραχωρηθέντων δικαιώματα κυριότητας. Κάτι τέτοιο είναι εξωπραγματικό.
Ο εκκαθαριστής δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κράτος. Και αυτονόητα δεν φέρει καμιά ευθύνη για την αποτυχία του αναδασμού που επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν.
Άλλωστε αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που οι δύο προσπάθειες αναδασμού στο παρελθόν, απέτυχαν παταγωδώς .
Να θυμίσω ότι η διαδικασία του αναδασμού που ξεκίνησε ταυτόχρονα με την ίδρυση του συνεταιρισμού, έχει εγκαταλειφθεί οριστικά, για λόγους που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να αναλύσω αλλά μπορεί ο οποιοσδήποτε να πληροφορηθεί από τα άκρως κατατοπιστικά έγγραφα με α.π. οικ. 373/17.02. 2014 και 14429/7.12.2017 της Δ/νσης Πολιτικής Γής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία ήδη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού, στα οποία και αναλύονται οι λόγοι που δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία του αναδασμού.
Β. ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;
Από την εμπειρία που δημιουργήθηκε στον χρόνο ενασχόλησης με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, η οποιαδήποτε λύση στις σημερινές συνθήκες προϋποθέτει την απόλυτη ορθολογική και πραγματική απεικόνιση της περιουσίας του κάθε συνεταιριστή-ιδιοκτήτη γης, για να γνωρίζει αυτός το τι κατέχει, τι αξίζει αυτό που κατέχει, για να πάρει τη σωστή απόφαση όπως αυτός την αντιλαμβάνεται για την περιουσία του.
Αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε συνεταιριστή-ιδιοκτήτη γης πρέπει να αναγνωριστεί από όλους.
ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ. Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ(ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ) ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ.
Συνεπώς οι οποιεσδήποτε ευθύνες της μη διενέργειας αναδασμού ή εξεύρεσής άλλης λύσης, να αναζητηθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τον εκκαθαριστή.
6. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω ότι με τη συνεργασία εξειδικευμένων και έμπιστων συνεργατών , καθώς και την όποια συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ.Π.Γ, και άλλων υπηρεσιών θα προχωρήσουμε την διαδικασία εκκαθάρισης με τρόπο νόμιμο και καθαρό.
Από κει και πέρα είναι ζήτημα των ιδιοκτητών να αποφασίσουν για το μέλλον.

19 Οκτωβρίου 2018
Ο Εκκαθαριστής του συνεταιρισμού
Αργύρης Γ. Χαδούλης

Θέματα #ΑΓΡΟΙ #ΑΣΟΚ ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ #ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ #Τσαριτσάνη