Επίσκεψη Δ.Σ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ελασσόνας στον Δ/ντή Π.Ε Λάρισας

Τον Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε Λάρισας κ. Σωτήρη Βούλγαρη επισκέφθηκαν την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, μέλη του Δ.Σ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ελασσόνας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Έγινε διεξοδική συζήτηση για θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά προβλήματα των σχολείων της Επαρχίας, καθώς και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελλείψεις εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ακόμη κενά σε σχολεία της Ελασσόνας και σημαντικές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή.  Βρισκόμαστε σε αναμονή των αποσπάσεων ώστε να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά δήλωσε ο Δ/ντής Εκπαίδευσης. Τόνισε ότι θα καταβάλλει προσπάθειες υποστήριξης προς τα σχολεία της ορεινής Ελασσόνας και έδωσε διαβεβαιώσεις για την στήριξη της λειτουργίας των σχολείων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης.