ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ στον τουρισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρουσιάστηκε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ και οι Αναπτυξιακές Δράσεις για την ενίσχυση του αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας,…