Επίσκεψη του Διοικητή του Α.Τ. Ελασσόνας στο Δήμαρχο

Το Δημαρχείο Ελασσόνας επισκέφτηκε σήμερα ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας κ. Μουταφίδης Πέτρος για να ευχηθεί στο νέο Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Γάτσα.

Ο κ. Μουταφίδης κατέστησε σαφές την πρόθεση της Ελληνικής Αστυνομίας να υπάρξει μία χάραξη πολιτοκεντρικής αντεγκληματικής πολιτικής, όπου το τρίπτυχο Πολίτης, Αστυνομία, Τοπικοί Φορείς θα βρίσκεται σε αγαστή σύμπνοια και συνέργεια.

Αυτή η μορφή σύμπραξης είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της ύπαρξης τοπικού δικτύου συνεργασίας, στόχο του οποίου θα αποτελεί ο εντοπισμός και καθορισμός των υφιστάμενων προβλημάτων ασφάλειας και τάξης, αλλά και η εξεύρεση λύσεων που θα συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κατέστησε σαφές την πρόθεση του να βοηθήσει όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο και τόνισε πως η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα πολύ δύσκολο έργο καθώς η επαρχία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη.