ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ<< Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ>> (ΠΡΩΗΝ ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ)
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ-ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ

Μετά από ενέργειες – παρεμβάσεις της ομάδας πρωτοβουλίας και με τη συμβολή τοπικών παραγόντων
για το νέο ξεκίνημα ,την αναβίωση του πρώην “Ομαδικού Αμπελώνα” Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου – Αετοράχης,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσωπικά ο Υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης
ικανοποίησε ένα δίκαιο αίτημα των μετόχων και επανέφερε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό<< Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ>>(πρώην Ομαδικό Αμπελώνα) στους
ενεργούς συνεταιρισμούς με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους μετόχους.
Ομάδα πρωτοβουλίας για την αναβίωση.

Θέματα #ΑΝΑΒΙΩΣΗ #ομαδικός αμπελώνας #Τσαριτσάνη