Ν. Γάτσας: “Προωθούμε τη δημιουργία 50 θέσεων απασχόλησης κοινωνικής οικονομίας”

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 8: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφει ο Νίκος Γάτσας, υποψήφιος δήμαρχος Ελασσόνας

Κάθε δημοτική αρχή οφείλει να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην επικράτεια του δήμου της και ειδικά όταν η ανεργία και οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγάλες.

Πέραν όμως από την αυτονόητη υποχρέωση στήριξης των επαγγελματιών της αγροτικής οικονομίας, των κλάδων του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, πλέον είναι υποχρέωση του κάθε δήμου να ενισχύει και τις σύγχρονες μορφές απασχόλησης που εντάσσονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν καινούριο χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης, που εντοπίζεται ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι ο χώρος όπου συναντάμε δραστηριότητες στήριξης των δημόσιων πολιτικών μέσα από την ιδιωτική οργάνωση. Η κοινωνική οικονομία στη χώρα μας βρίσκει έδαφος, όταν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει η αδυναμία του δημοσίου να προσφέρει λύσεις.

Εξετάζοντας τα δεδομένα στο Δήμο Ελασσόνας, μπορεί ο καθένας να ανακαλύψει τα περιθώρια δραστηριοποίησης σε 5 τουλάχιστον τομείς κοινωνικής οικονομίας, τους οποίους ο δήμος θέλει σίγουρα να αναπτύξει, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό ή η απαραίτητη οργάνωση.

Οι 5 αυτοί τομείς είναι: η οικοτουριστική ανάπτυξη, η αξιοποίηση του διαδικτύου από επιχειρήσεις, η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, οι δράσεις εμψύχωσης των κατοίκων και οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από την κοινωνική οικονομία και τη δέσμευση ότι ο δήμος θα στηρίξει οικονομικά και λειτουργικά τις αντίστοιχες ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ενδεικτικά οι ΚΟΙΝΣΕΠ που θα πρέπει να λειτουργήσουν στην περιοχή του δήμου είναι οι εξής:

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. #1

Οδηγοί βουνού, εκπαιδευτές χειμερινών αθλημάτων, ξεναγοί τόπων ενδιαφέροντος, διαχείριση τουριστικών περιπτέρων, ενίσχυση επισκεψιμότητας περιοχής

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. #2

Δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου, χειριστές λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (social media), χειριστές ηλεκτρονικών καταστημάτων

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. #3

Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες καθαριότητας

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. #4

Εμψυχωτές / συντονιστές πολιτιστικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων – Γυμναστές, χοροδιδάσκαλοι, καλλιτέχνες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. #5

Στήριξη ευάλωτων ομάδων – Συντονισμός δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης – Κοινωνικό σούπερ-μάρκετ

Είναι χρέος μας να επενδύσουμε τάχιστα στην κοινωνική οικονομία και να διαμορφώσουμε τις βέλτιστες συνθήκες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας.