Περίπου 2.000 ευρώ σε καθέναν επιδίκασε το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας με την υπ΄αριθ. 15/2018 απόφασή του, σε υπαλλήλους του δήμου Ελασσόνας για την αναδρομική (2016 έως 2017) διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας που είχαν καταργήσει οι μνηνονιακοί νόμοι. Πρόκειται για μία από τις δύο αγωγές που είχαν κατατεθεί από εργαζόμενους μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου του δήμου Ελασσόνας και εκδικάστηκε στις 30 Απριλίου 2018. Η δεύτερη αγωγή που έχει κατατεθεί αφορά υπαλλήλους του νομικού προσώπου του Δήμου Ελασσόνας, για την οποία, όμως, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση.

Μάλιστα, μετά την ψήφιση σχετικής ρύθμισης από την Βουλή τον Δεκέμβριο του 2016, τα χρήματα μπορούν να είναι άμεσα καταβλητέα, καθώς δίνεται η δυνατότητα στις δημοτικές Αρχές να παραιτηθούν από την άσκηση ενδίκων μέσων και άρα να μην προσφύγουν σε ανώτερο βαθμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι, πλέον, στο χέρι του δήμου Ελασσόνας να μην χρησιμοποιήσει αυτή την δυνατότητα που του δίνει ο νόμος.

Την ικανοποίησή του για τη δικαστική απόφαση αυτή εξέφρασε ο συνήγορος των εργαζομένων κ. Νικόλαος Γάτσας, ο οποίος δήλωσε ότι σε αντίθεση με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λάρισας, η Ειρηνοδίκης Ελασσόνας επέδειξε απόλυτη αφοσίωση στους συνταγματικούς κανόνες και την προστασία των εργαζομένων από αυθαίρετες νομοθετικές ενέργειες, καλώντας το Δήμο Ελασσόνας να δείξει ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους και να καταβάλει άμεσα τα ποσά που επιδικάστηκαν, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν εξοφληθεί εργαζόμενοι των δήμων Φυλής, Λαμίας και Βόλβης, ενώ οι δήμοι Κηφισιάς και Πετρούπολης δήλωσαν ανάκληση των Εφέσεών τους, οπότε θα εξοφληθούν και οι εργαζόμενοι και των δήμων αυτών.

Θέματα #13ΟΣ 14ΟΣ ΜΙΣΘΟΣ #Δήμος Ελασσόνας #ΔΙΚΑΙΩΣΗ #ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ #Ελασσόνα #εργαζόμενοι #ΘΕΜΑ