Την Παρασκευή 19/10/2018 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19 : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν (35) τριάντα πέντε προτάσεις με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 5.227.537,65€, υπερκαλύπτοντας κατά 242% το αρχικό ποσό που προκηρύχθηκε και ανερχόταν σε 2.160.000 €.

 Η αξία των προτάσεων που υποβλήθηκαν σε ποσοστό 79,48% αφορά έργα Ο.Τ.Α. και σε ποσοστό 20,52% έργα συλλογικών φορέων.

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών των αιτήσεων στήριξης (5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής – 24 Οκτωβρίου 2018) θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

35

5.227.537,65

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

16

4.155.091,55

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

19

1.072.446,10

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

19.2.4.1

0

300.000,00

0,00

0%

2

19.2.4.2

5

300.000,00

1.076.052,56

359%

3

19.2.4.3

4

500.000,00

1.482.000,00

296%

4

19.2.4.4

3

210.000,00

73.838,41

35%

5

19.2.4.5

23

850.000,00

2.595.646,68

305%

 

ΣΥΝΟΛΟ

35

2.160.000,00

5.227.537,65

242%

Αναλυτικά ο πίνακας με τις υποβαλλόμενες προτάσεις είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας www.aenol.gr .

Ο Πρόεδρος της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει ανοίξει, δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους του Νομού καθώς και σε Συλλόγους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να λάβουν τις επιδοτήσεις με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την δημιουργία έργων υποδομής, καθώς και την στήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» βρίσκεται, ως επενδυτικό εργαλείο στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών εταιρειών, βοηθώντας στην ανάπτυξη του νομού.

Θέματα #Leader #ΑΕΝΟΛ #Ελασσόνα #πρόγραμμα #προτάσεις