Επιδοτούμενα προγράμματα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Αιτήσεις

To ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» πρόκειται να υλοποιήσει εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας για 1.388 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.» Τα προγράμματα κατάρτισης, είναι επιδοτούμενα διάρκειας 80 ωρών, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.
Στη Θεσσαλία θα υλοποιηθούν σε Λάρισα και Βόλο .
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.
Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο Έργο αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη.

 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο : www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos και
ΣΤΟ ΤΗΛ: 2410537489 και ώρες από 9.30π.μ – 14:00μμ.
Τζαβέλα 4,41222 Λάρισα
Αρμόδιο πρόσωπο : Μαριάνθη Μπουλομπάση